Bài Tập Kinh Tế Học Vĩ Mô

45.000 đ

Còn hàng
+
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích


Bài Tập Kinh Tế Học Vĩ Mô
Nội dung của mỗi chương trong Bài Tập Kinh Tế Học Vi Mô
đều đề cập đến:
Mục tiêu nghiên cứu
Nội dung cần nắm được
Kiểm tra nhanh kiến thức bằng câu hỏi đúng/sai
Tìm những thuật ngữ phù hợp với khái niệm
Ứng dụng kiến thức đã học vào các bài tập thông thường
Bài tập tình huống
Câu hỏi tư duy.
Các ví dụ minh họa, câu hỏi tình huống được trích dẫn từ những tình huống kinh tế xảy ra trong thực tiễn.
Tác giả:
Damian Ward, David Begg
Nhà xuất bản:
NXB Thống Kê
Kích thước:
17x 24cm
Số trang:
160
Ngày xuất bản:
03-2008
Loại bìa:
Bìa mềm