VIỆT NAM VĂN HỌC SỬ YẾU

200.000 đ
Giá cũ: 250.000 đ
Giảm: 50.000 đ (20%)
Còn hàng
+
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

VIỆT NAM VĂN HỌC SỬ YẾU

VIỆT NAM VĂN HỌC SỬ YẾU là cuốn sách lược khảo về văn học lịch sử nước Việt Nam trong bối cảnh không có quyển sách nào chép về văn học lịch sử nước ta.

Tác giả đề cập đến nền văn học Việt một cách khá toàn diện: văn chương bình dân; các chế độ về việc học và việc thi; các thể văn; vấn đề ngôn ngữ văn tự, văn chương qua các thời kì (Lý, Trần, Lê, Mạc, Nam Bắc phân tranh, cận kim...); ảnh hưởng của nước Tàu; ảnh hưởng của nước Pháp...

Công trình này đã góp phần tích cực vào việc phát hiện và bảo tồn văn hóa của dân tộc Việt.

Đây là một quyển văn học sử phổ thông đầu tiên được biên soạn bằng chữ quốc ngữ, một công trình khoa học lớn, có giá trị về nhiều phương diện: học thuật, tư tưởng, tư liệu, phương pháp nghiên cứư. Cuốn sách có giá trị vượt thời gian, không chỉ tóm tắt các đại cương cho học sinh dùng mà còn là sách tham khảo tinh tường cho các học giả.

Tác giả:
Dương Quảng Hàm
Nhà xuất bản:
NXB Văn Học
Kích thước:
14.5 x 20.5 cm
Số trang:
617
Ngày xuất bản:
10-2019