Văn Hóa Soi Đường Cho Quốc Dân Đi - Văn Kiện Của Đảng Về Văn Hóa

32.300 đ
Giá cũ: 38.000 đ
Giảm: 5.700 đ (15%)
Còn hàng
+
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

Mô tả

Nhằm giúp cho độc giả có một cái nhìn tương đối toàn diện về chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam qua các giai đoạn lịch sử, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật xuất bản cuốn sách Văn hoá soi đường cho quốc dân đi (Văn kiện của Đảng về văn hoá). Cuốn sách bao gồm Đề cương về văn hoá Việt Nam (Năm 1943 của T.Ư.) và một số văn kiện về văn hoá của Đảngtừ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến nay.

Tác giả:
Đảng Cộng sản Việt Nam
Nhà xuất bản:
NXB Chính Trị Quốc Gia
Kích thước:
12.5 x 20.5 cm
Số trang:
178
Ngày xuất bản:
2015

Không tìm thấy bài viết

Viết bình luận