Tranh Tượng Phật Giáo Tây Tạng - Các Tangka Tại Golog

120.000 đ

Còn hàng
+
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

Tranh Tượng Phật Giáo Tây Tạng - Các Tangka Tại Golog

Trong vài thập kỷ vừa qua Phật Giáo Tây Tạng đã có những bước tiến khổng lồ trong thế giới. Số người quan tâm tới giáo lý và ước muốn nghiên cứu và thực hành Pháp đã tăng trưởng không ngừng. Để thừa hưởng và phát triển Phật Pháp, Tu viện Lung-ngon đã mời một số hoạ sĩ tài danh thực hiện hơn một trăm tangka này. Đây là những hình ảnh của chư Phật, Bồ Tát, các vị bảo trợ và thần tài bảo, thêm vào đó là hình ảnh của những dịch giả, học giả, thành tựu giả, và những nhà sáng lập nổi tiếng của những tông phái trong quá khứ, đặc biệt là những guru của những sự truyền dạy khác nhau của dòng Dzogchen (Đại Viên mãn) thuộc phái Nyingmapa. Ở đây tác giả đã xuất bản những tangka này trong hình thức một tuyển tập hình ảnh. Đó là một kho tàng quý báu và hy vọng rằng công đức này sẽ mang lại sự hưng thịnh cho Phật Giáo.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni:

Đấng Đạo sư của chúng ta, Hiền nhân của bộ tộc Shakya (Thích Ca), sinh tại Ấn Độ và đã trải qua hàng trăm khổ hạnh để đưa kinh nghiệm thiền định và cái thấy (Kiến) của ngài đến chỗ viên mãn. Ngài là bậc đầu tiên trong nhân loại chứng ngộ Phật quả và là người đầu tiên truyền bá truyền thống Phật Pháp. Ngài là đấng cao cả đã khai thị cho chúng ta với lòng bi mẫn và những gia hộ vĩ đại của ngài.

Đức Phật Di Lặc:

Đức Di Lặc được phong là vua của các vị trời trong cõi trời Tushita (Đâu suất) bởi chính Đấng Chiến Thắng và là nguyên mẫu đối với truyền thống Đại thừa theo lối tiếp cận ba la mật. Trong tương lai, tiếp theo giai đoạn truyền bá Giáo Pháp của Đức Phật Thích Ca, ngài sẽ chuyển Pháp luân trong thế giới này và biểu lộ những công hạnh của một vị Phật, khai thị cho những người được dẫn dắt tới sự giải thoát… Ngài đã thấu suốt hoạt động giác ngộ, chẳng hạn như quả quyết rằng những ai có đức tin ở ngài sẽ là thượng thủ của đoàn tuỳ tùng (quyến thuộc) của ngài.

Mục lục:

Lời nói đầu

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni

Đức Di Lặc

Sáu Pháp Bảo và Hai Bậc siêu phàm

Pháp Thân Phổ Hiền

Pháp Thân Vajradhara (Kim Cương Trì)

Vajrasattva (Kim Cương Tát Đoả)

Vua Dza

Garab Dorje (Đức Kim Cương Cực Hỉ)

Manjushrimitra

Shri Sengha

Vidyadhara Vajradharma

Lekyi Wangmo

Vimalamitra

Jetsun Sangye Wangchuk

Padmakara (Đức Liên Hoa Sanh)

Shakya Senge

Guru Loden Chokse

Padma Gyalpo

Nyima Ozer

Mời bạn đón đọc.

Nhà xuất bản:
NXB Tôn Giáo
Kích thước:
20x28 cm
Số trang:
112
Ngày xuất bản:
09-2009
Loại bìa:
Bìa mềm