Danh pháp hóa học hữu cơ

Nội dung quyển sách bao gồm danh pháp tất cả các loại chất hữu cơ. Các nhóm chức và hợp chất được trình bày theo thứ tự ưu tiên. Các hợp chất có nhiều chức đều được phân tích và cách đặt tên căn cứ vào nhóm chức ưu tiên cao nhất làm gốc chất.

Tác giả:
Trương Thế Kỷ, Đặng Văn Tịnh, Nguyễn Ngọc Vinh
Nhà xuất bản:
NXB Y Học
Kích thước:
20 x 26 cm
Số trang:
366
Ngày xuất bản:
2013
Loại bìa:
Bìa mềm