Tìm Hiểu Ngôn Ngữ Các Nước Trên Thế Giới (xuất bản năm 2005

70.000 đ

Còn hàng
+
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

Tìm Hiểu Ngôn Ngữ Các Nước Trên Thế Giới

Tìm Hiểu Ngôn Ngữ Các Nước Trên Thế Giới là cuốn sách sưu tầm, biên soạn và hệ thống hoá các dòng ngôn ngữ của 160 nước và khu vực trên thế giới. Nội dung sách chia thành 2 phần:

Phần 1: Giới thiệu tình hình và hệ thống ngôn ngữ các nước và khu vực trên các châu lục. Trên mỗi châu lục, giới thiệu hệ thống ngôn ngữ từng quốc gia. Từng dân tộc, mỗi quốc gia có hệ thống ngôn ngữ vô cùng phức tạp, với nhiều phương ngữ khác nhau, và ảnh hưởng lẫn nhau, tạo ra nhiều nhánh ngôn ngữ trong một hệ thống phương ngữ và tạo nên nhiều ngôn ngữ môi giới trong một cộng đồng dân tộc cùng một quốc gia. Nổi bật nhất là hệ thống ngôn ngữ các nước châu Phi, Nam Mỹ và châu Đại Dương.

Phần 2: Giới thiệu khái quát ngữ hệ các nước và khu vực trên thế giới, nhằm giúp người nghiên cứu ngôn ngữ có thể tìm hiểu một dòng ngôn ngữ có nguồn gốc ngữ hệ nào, từ đó có cơ sở nghiên cứu và ứng dụng vào công trình nghiên cứu của mình.

Không tìm thấy bài viết

Viết bình luận