Sử dụng mã giảm giá

- Mã giảm giá sẽ được gửi qua email của bạn sau khi bạn đặt hàng thành công trên cửa hàng hoangcuong.online

- Mã được áp dụng cho đơn hàng sau, giá trị đơn hàng tối thiểu từ 100.000đ.

- Mã chỉ sử dụng được một lần, không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc bất kỳ sản phẩm nào khác.