LAND OF THE SOVIETS IN VERSE AND PROSE - 2 VOL

900.000 đ

Còn hàng
+
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

Editorial Reviews

LAND OF THE SOVIETS IN VERSE AND PROSE (2 Volume Set); Vol I: Verse; Vol II: Prose [Hardcover] [Jan 01, 1982] DZYUBENKO, Galina

Product details

  • Hardcover
  • Publisher: Moscow: Progress Publishers (1982)
  • ASIN: B001PBIYRE
Tác giả:
Progress Publishers