Kinh Tế Vi Mô là cuốn sách tham khảo, sách kinh tế giúp các bạn sinh viên có nhiều tài liệu tham khảo để dễ dàng nắm vững kiến thức cơ bản của môn Kinh tế vi mô trong học tập.

Ngày nay Kinh tế học gồm Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô là môn cơ sở ngành và chuyên ngành được giảng dạy ở tất cả các trường Đại học và Cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế.

Nhằm giúp sinh viên có nhiều tài liệu tham khảo để nắm vững những vấn đề cơ bản của môn Kinh tế vi mô trong học tập, nhóm giảng viên chúng tôi đã tái bản lần X quyển lý thuyết "Kinh tế vi mô", có chỉnh sửa và bổ sung trên cơ sở tham khảo nhiều tài liệu trong và ngoài nước cùng với kinh nghiệm giảng dạy trong nhiều năm. Nội dung sách được chọn lọc và trình bày cô đọng, dễ hiểu theo chương trình cập nhật của Bộ giáo dục và Đào tạo.

Tác giả:
Nhiều tác giả
Nhà xuất bản:
NXB Đại học Kinh tế TP.HCM
Kích thước:
16 x 24cm.
Số trang:
236
Ngày xuất bản:
09-2017
Loại bìa:
Bìa mềm