Sổ tay Công trình sư thi công

200.000 đ

Tạm Hết Hàng

Cuốn sách Sổ Tay Công Trình Sư Thi Công tập hợp khối tri thức cơ bản mà công trình sư xây dựng cần phải nắm vững.
Nội dung của cuốn sách gồm 5 lĩnh vực chính như sau:
1. Công tác chuẩn bị thi công.
2. Kỹ thuật thi công.
3. Kiểm soát chất lượng thi công.
Quản lý hiện đại và kỹ thuật an toàn.
Tài liệu kỹ thuật thường dùng trong thi công.
Sách có nội dung súc tích được truyền bá, sử dụng rộng rãi từ Trung Quốc...

Tác giả:
Giang Chính Vinh
Công ty phát hành:
NXB Xây dựng
Nhà xuất bản:
NXB Xây Dựng
Kích thước:
19 x 27 cm
Số trang:
1084
Ngày xuất bản:
2004
Loại bìa:
Bìa mềm