Ngữ Pháp Tiếng Anh Trình Độ Sơ Cấp Basic English Grammar (Second Edition)

60.000 đ

Còn hàng
+
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

English Grammar - Second Edition ( Ngữ pháp Tiếng Anh trình độ sơ cấp )

Chapter 1: Using be and have

Chapter 2: Expressing present time (Part 1)

Chapter 3: Expresing present time (part 2)

Chapter 4: Nouns and pronouns

Chapter 5: Expressing past time

Chapter 6: Expresing future time

Chapter 7:Expressing ability

Chapter 8: Nouns, adjectives, and pronouns

Chapter 9: making comparisons

Chapter 10: Expressing ideas with verbs

Tác giả:
Betty Schrampfer Azar
Nhà xuất bản:
NXB Tp.HCM
Kích thước:
14.5 x 20.5 cm
Số trang:
571
Ngày xuất bản:
2005
Loại bìa:
Bìa mềm