Để khuyến khích văn hóa đọc, thư viện Ngọc Tước miễn phí mượn sách trong vòng 10 ngày cho các bạn đọc. Sách được cập nhật thường xuyên. Thông tin về Ngọc Tước Book Cafe: https://www.facebook.com/cafesachngoctuoc/

Không có sản phẩm trong phần này