Tags:

Luật Hộ Tịch

14.000 đ

Còn hàng
+
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

Luật Hộ Tịch

Luật hộ tịch được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2014. Luật này bao gồm 7 chương, 77 điều, quy định về hộ tịch; quyền, nghĩa vụ, nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch; Cơ sở dữ liệu hộ tịch và quản lý nhà nước về hộ tịch. Thẩm quyền, thủ tục giải quyết các việc về quốc tịch, nuôi con nuôi được thực hiện theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam, Luật nuôi con nuôi, trừ trường hợp Luật này có quy định khác.

Tác giả:
Nhiều tác giả
Công ty phát hành:
NXB Chính Trị Quốc Gia
Nhà xuất bản:
NXB Chính Trị Quốc Gia
Trọng lượng vận chuyển:
66 gr
Kích thước:
13 x 19 cm
Số trang:
72
Ngày xuất bản:
01-2016
Loại bìa:
Bìa mềm

Không tìm thấy bài viết

Viết bình luận