Kinh dịch - Đạo của người quân tử

90.000 đ

Còn hàng
+
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

Kinh Dịch là bộ sách kinh điển của Trung Hoa. Nó là một hệ thống tư tưởng triết học của người Á Đông cổ đạiTư tưởng triết học cơ bản dựa trên cơ sở của sự cân bằng thông qua đối kháng và thay đổi (chuyển dịch). Ban đầu, Kinh Dịch được coi là một hệ thống để bói toán nhưng sau đó được phát triển dần lên bởi các nhà triết học Trung Hoa. Cho tới nay, Kinh Dịch đã được bổ sung các nội dung nhằm diễn giải ý nghĩa cũng như truyền đạt các tư tưởng triết học cổ Á Đông và được coi là một tinh hoa của cổ học Trung Hoa. Nó được vận dụng vào rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống như thiên văn, địa lý, quân sự, nhân mệnh...


Lời nói đầu của Nguyễn Hiến Lê

•Chương 1 : NGUỒN GỐC KINH DỊCH VÀ NỘI DUNG PHẦN KINH

•Chương 2 : NỘI DUNG PHẦN TRUYỆN

•Chương 3 : CÁC PHÁI DỊCH HỌC TỪ HÁN TỚI NAY

•Chương 4 : THUẬT NGỮ VÀ QUI TẮC CẦN NHỚ

•Chương 5 : ĐẠO TRỜI

•Chương 6 : VIỆC NGƯỜI

•chương 7 : TU THÂN, ĐẠO LÀM NGƯỜI

•PHẦN II - KINH VÀ TRUYỆN 64 QUẺ : DỊCH VÀ GIẢNG

•I. Quẻ Thuần Càn : Nội quái, ngoại quái đều là Càn.

•2. Quẻ Thuần Khôn : Nội quái, ngoại quái đều là Khôn.

•3. QUẺ THỦY LÔI TRUÂN : Ngọai quái (ở trên) là Khảm, nội quái (ở dưới) là Chấn

•4. Quẻ SƠN THỦY MÔNG : Trên là Cấn (núi) dưới là Khảm (nước)

•5. QUẺ THỦY THIÊN NHU : Trên là Khảm (nước), dưới là Càn (trời) •6. QUẺ THIÊN THỦY TỤNG : Trên là Càn (trời), dưới là Khảm (nước) ngược hẳn với quẻ

•6.QUẺ ĐỊA THỦY SƯ : 7.QUẺ ĐỊA THỦY SƯ-

•8. QUẺ THỦY ĐỊA TỈ : Trên là Khảm (nước), dưới là Khôn (đất)

•9. QUẺ PHONG THIÊN TIỂU SÚC : Trên là Tốn (gió) dưới là Càn (trời)

•10. QUẺ THIÊN TRẠCH LÝ : Trên là Càn (trời), dưới là Đoài (chằm) •

11. QUẺ ĐỊA THIÊN THÁI : Trên là Khôn (đất), dưới là Càn (trời)

Tác giả:
Nguyễn Hiến Lê
Nhà xuất bản:
NXB Văn Học
Kích thước:
13 x 19 cm
Ngày xuất bản:
12-1999
Loại bìa:
Bìa mềm

Không tìm thấy bài viết

Viết bình luận