Tags:

Kiến Văn Tiểu Lục - Quyển 1

85.000 đ

Còn hàng
+
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

Kiến văn tiểu lục là một tác phẩm có giá trị về văn học, địa lý, lịch sử và thể hiện phần nào tư tưởng và hình thái ý thức của người Việt xưa qua các thời đại Lý, Trần, Lê. Về văn học, Kiến văn tiểu lục cho chúng ta biết thêm về một số thơ văn thời trước. Về địa lý, Kiến văn tiểu lục cung cấp cho chúng ta nhiều chi tiết về các trấn Sơn Tây, Hưng Hóa, Tuyên Quang. Ngoài ra tác phẩm còn cung cấp những tài liệu quý giá về nhạc, vũ, phong tục, về Phật giáo và Đạo giáo ở Việt Nam. Các nhà nghiên cứu văn học cổ có thể tìm thấy ở đây nhiều tài liệu tốt cho công tác nghiên cứu của mình.

Đây là một tác phẩm nằm trong bộ sách cảo thơm những tác phẩm cổ của văn học Việt Nam. Thông qua tủ sách này bạn đọc sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của tâm hồn con người Việt Nam, sức sống và cá tính của dân tộc Việt Nam, cùng với cái hay, cái đẹp của tiếng Việt và văn chương Việt Nam. Để phản ánh đúng những thành tựu của văn học dân tộc, người thực hiện cố gắng cung cấp cho bạn đọc những văn bản được in lần đầu tiên bằng chữ quốc ngữ.


Mục lục

Quyển I: Châm Cảnh (Khuyên răn)


Quyển II: Thể Lệ Thượng


- Thể lệ về lễ nghi


- Thể lệ về phong tục


- Thể lệ về âm nhạc


- Chế độ xe cộ


- Chế độ khoa cử


- Xếp đặt quan chức


- Chế độ bổng lộc


- Thể lệ tuyển bổ và thuyên chuyển


- Thể lệ lễ mừng và người phục dịch


- Dinh thự các nha môn


Quyển IV: Thiên Chương