Hoàng Hoa Thám (1836 - 1913)

195.000 đ
Giá cũ: 230.000 đ
Giảm: 35.000 đ (15%)
Còn hàng
+
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

Hoàng Hoa Thám (1836 - 1913)

Sách chuyên khảo gồm 13 chương, nội dung đã được hội đồng khoa học nghiệm thu sách đánh giá đây là Tập đại thành về người anh hung Hoàng Hoa Thám; là sự kế thừa và tổng kết toàn bộ thành tựu nghiên cứu của giới nghiên cứu lịch sử từ trước tới nay, trong và ngoài nước về một vĩ nhân lịch sử không chỉ đóng vai trò quan trọng về thời gian lịch sử (những năm bản lề của thế kỷ 19-20) mà còn là gạch nối quan trọng giữa 2 khuynh hướng cứu nước – theo hệ tư tưởng phong kiến (Phong trào Cần Vương) và theo hệ tư tưởng tư sản (Phong trào Duy tân) (trích: GS. NGND Phan Huy Lê)

***

MỤC LỤC

Lời giới thiệu

Lời đầu sách

Các nguồn sử liệu về Hoàng Hoa Thám
và khởi nghĩa Yên Thế (Thay cho Lời Tựa)

Chương mở đầu

Quê hương, gia tộc và sự ra đời của Hoàng Hoa Thám
qua các sử liệu mới tìm thấy

Chương thứ nhất

Hoàng Hoa Thám trên bước trưởng thành (1836-1875)

Chương thứ hai

Đánh dẹp Thanh phỉ, xây dựng làng chiến đấu,
diệt Pháp xâm lược (1876-1885)

Chương thứ ba

Sức cuốn hút của Yên Thế đối với các đại thủ lĩnh (1884-1889)

Chương thứ tư

Những năm tháng oanh liệt và mất mát nặng nề (1890-1892)

Chương thứ năm

Phong trào được khôi phục và
các giải pháp bảo toàn lực lượng (1892-1897)

Chương thứ sáu

Hoàng Hoa Thám đối diện với
những biến động của thời cuộc (1898-1907)

Chương thứ bảy

Tham gia khởi nghĩa Hà Thành (1908)

Chương thứ tám

Hoàng Hoa Thám và Yên Thế quật khởi (1909)

Chương thứ chín

Những trang cuối về người anh hùng (1910-1913)

Chương kết thúc

Đánh giá và luận bàn

Phụ lục

Tài liệu tham khảo

Tác giả:
Khổng Đức Thiêm
Công ty phát hành:
NXB Tri Thức
Nhà xuất bản:
NXB Tri Thức
Trọng lượng vận chuyển:
800 gr
Kích thước:
16 x 24 cm
Số trang:
752
Ngày xuất bản:
2013
Loại bìa:
Bìa mềm

Không tìm thấy bài viết

Viết bình luận