Tác giả:
Nhiều tác giả
Nhà xuất bản:
NXB Giáo Dục Việt Nam
Kích thước:
16 x 24cm.
Số trang:
612
Ngày xuất bản:
09-2009
Loại bìa:
Bìa mềm