CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN THPT ĐA THỨC ĐẠI SỐ & PHÂN THỨC HỮU TỈ

50.000 đ

Tạm Hết Hàng

CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TOÁN THPT ĐA THỨC ĐẠI SỐ & PHÂN THỨC HỮU TỈ

Cuốn sách được chia thành 9 chương:

Chương 1: Đa thức và các tính chất liên quan

Chương 2: Phương trình đại số

Chương 3: Đa thức nguyên và đa thức nhận giá trị nguyên

Chương 4: Bài toán xác định đa thức

Chương 5: Biểu diễn một số đa thức

Chương 6: Một số đạng đa thức đặc biệt và ước lượng đa thức

Chương 7: Một số bài toán liên quan đến đa thức

Chương 8: Đa thức nhiều biến

Chương 9: Tổng và tích sinh bởi các đa thức và phân thức

Tác giả:
Nguyễn Văn Mậu
Công ty phát hành:
NXB Giáo Dục
Nhà xuất bản:
NXB Giáo Dục
Kích thước:
17 x 26 cm
Số trang:
220
Ngày xuất bản:
05-2004
Loại bìa:
Bìa mềm