Chiến Lược Và Sách Lược Kinh Doanh

57.800 đ
Giá cũ: 68.000 đ
Giảm: 10.200 đ (15%)
Còn hàng
+
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

Chiến Lược Và Sách Lược Kinh Doanh

Việc đào tạo cán bộ quản trị kinh doanh ở cấp doanh nghiệp có quy mô lớn, nhỏ khác nhau và ở cấp công ty kinh tế đang đặt ra rất cấp bách đối với nước ta. Chúng ta không nhanh chóng tạo ra đội ngũ doanh nhân có trình độ ngang tầm với thời đại sẽ gây những hiệu quả khó lường trong nền kinh tế thị trường mở cửa hiện nay.

Cuốn "Chiến lược và sách lược kinh doanh" cung cấp cho người đọc những kiến thức cần thiết, từ khái niệm chiến lược, sách lược kinh doanh đến phân tích môi trường kinh doanh ở các tập đoàn kinh tế lớn và ở cấp doanh nghiệp thành viên, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá việc thực hiện chiến lược, sách lược kinh doanh.

Do vậy, cuốn sách này rất bổ ích cho công tác đào tạo cán bộ quản trị kinh doanh của các trường, là tài liệu tham khảo tốt cho các nhà nghiên cứu, sinh viên khoa quản trị kinh doanh và các doanh nhân.

Mục lục:

Chương 1: Giới thiệu về quản trị chiến lược

Chương 2: Các yếu tố môi trường kinh doanh

Chương 3: Phân tích môi trường kinh doanh và hệ thống thông tin quản trị

Chương 4: Xác định chức năng nhiệm vụ và mục tiêu

Chương 5: Phân tích các phương án chiến lược công ty

Chương 6: Lựa chọn chiến lược cấp công ty

Chương 7: Chiến lược ở cấp đơn vị cơ sở thành viên và bộ phận chức năng

Chương 8: Thực hiện chiến lược

Chương 9: Kiểm tra và đánh giá kết quả thực hiện

Tác giả:
Bùi Văn Đông
Công ty phát hành:
45 Đinh Tiên Hoàng
Nhà xuất bản:
NXB Lao Động
Trọng lượng vận chuyển:
352 gr
Kích thước:
14.5 x 20.5 cm
Số trang:
348
Ngày xuất bản:
11-2011
Loại bìa:
Bìa mềm

Không tìm thấy bài viết

Viết bình luận