Bào Chế Và Sinh Dược Học - Tập 1 + 2

200.000 đ

Còn hàng
+
Thêm Vào Danh Sách Yêu Thích

Bào Chế Và Sinh Dược Học - Tập 1 + 2

"Bào chế và Sinh dược học". Sách gồm 2 tập, có nội dung kiến thức được thiết kế đáp ứng đúng Chương trình chi tiết môn học "Bào chế và Sinh dược học" đã được Nhà trường phê duyệt với thời lượng dạy - học là 6 tín chỉ.
Tập I của giáo trình gồm 7 chương (thời lượng dạy - học 3 tín chỉ) được sắp xếp như sau: Chương đầu là Đại cương về bào chế và sinh dược học; 3 chương tiếp theo được xếp theo hệ phân tán của các dạng thuốc là: Dung dịch thuốc, Nhũ tương thuốc và Hỗn dịch thuốc; 3 chương tiếp theo được xếp theo đường dùng thuốc là: Thuốc tiêm & thuốc tiêm truyền, Thuốc nhỏ mắt và Thuốc dùng theo đường hô hấp. Nội dung kiến thức được đề cập trong giáo trình là những kiến thức cơ bản nhất về Bào chế và Sinh dược học bào chế cần thiết cho các dược sĩ, một số kiến thức chuyên sâu sẽ được trình bày trong các chuyên đề sau đại học. Để lượng giá học phần này, có bộ câu hỏi trắc nghiệm được biên soạn thành quyển riêng.

"Bào chế và sinh được học tập 2 được biên soạn trên cơ sở các kiến thức cơ bản, cập nhật các kiến thức mới về bào chế và sinh dược học bào chế, đáp ứng mục tiêu và nội dung chương trình học phần Bào chế và sinh được học 2 có thời lượng 3 tín chỉ với 29 tiết lý thuyết, thuộc môn học Bào chế và sinh được học với mục tiêu:

- Trình bày được ảnh hưởng của các thành phần trong dạng thuốc đến sự hình thành, độ ổn định và sinh khả dụng của dạng thuốc.

- Trình bày được kỹ thuật bào chế, ảnh hưởng của một số thông số kỹ thuật đến yêu cầu chất lượng của dạng thuốc.

- Vận dụng được các kiến thức trong bảo quản, giới thiệu, lựa chọn, hướng dẫn sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả.

Cuốn "Bào chế và sinh được học" tập 2 được biên soạn tiếp theo cuốn "Bào chế và Sinh được học" tập 1, gồm 5 chương: Thuốc mềm dùng trên da và thuốc dán thấm qua da; Thuốc đặt; Thuốc bột, cốm và pellet; Thuốc viên nén; Thuốc nang. Mỗi chương được trình bày thống gồm mục tiêu học tập và các nội dung chính: Đại cương; Thành phần; Kỹ thuật bào chế; Yêu cầu chất lượng và Một số ví dụ công thức thuốc, Sách được biên soạn với mục đích làm tài liệu dạy - học cho cán bộ giảng dạy và sinh viên đại học Dược; cập nhật kiến thức cần thiết cho các dược sĩ, đồng thời có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các cán bộ trong và ngoài ngành Dược. "


Tác giả:
Nhiều tác giả
Nhà xuất bản:
NXB Y Học
Kích thước:
19 x 27 cm
Số trang:
677
Ngày xuất bản:
2007
Loại bìa:
Bìa mềm